d
Follow us
  >  Compliance

Compliance

El despatx dedica gran part de la seva activitat a l’auditoria penal o Compliance i a el Dret Penal preventiu a nivell corporatiu. Assessorem a les empreses davant els riscos penals i dels beneficis que aporta tenir un pla de Compliance, com ara garantir un entorn de treball segur i responsable o no perdre la competitivitat respecte d’altres empreses de el sector que comptin amb un Compliance.

Serveis específics

  • Disseny i implantació de Compliance penal.
  • Revisió i actualització de Compliance ja implantats.
  • Adaptació del Compliance penal a la UNE 19601.
  • Informes de situació i d’anàlisi de riscos penals.
  • Informes específics de Compliance a petició de client.