d
Follow us
  >  Blog   >  Com anul·lar una prova d’alcoholèmia

Com anul·lar una prova d’alcoholèmia

La Sentència que condemna per conducció temerària i homicidi imprudent al torero Ortega Cano, determina que no anava begut. L’advocat defensor aconsegueix que la Magistrada qüestioni la prova d’alcoholèmia (que recordem era de concentracions altíssimes d’alcohol) fins al punt de no valorar-la. Una meritòria defensa penal que ens recorda el cas d’ O.J. Simpson i que ataca la cadena de custòdia de la mostra de sang analitzada, introduint intel·ligentment el dubte sobre si la sang era realment la de l’acusat.

REALMENT ES VA TRENCAR LA CADENA DE CUSTÒDIA?

La cadena de custòdia és el procediment que garanteix que un vestigi o font de prova del delicte sigui recollit, emmagatzemat i analitzat de tal forma que arribi al judici sense dubtes sobre la seva immutabilitat. Respectar la cadena de custòdia vol dir tenir garanties que la prova presentada en el judici efectivament està relacionada amb el crim i es manté en la seva essència i sense alteració.

En Dret Penal les irregularitats en la cadena de custòdia no converteixen la prova en il·legal, ni invaliden la investigació. La Sentència d’Ortega Cano així ho especifica, de tal forma que una mala cadena de custòdia implica que es mantinguin la resta de proves i simplement es prescindeixi de la prova qüestionada que no podrà ser valorada pel Jutge.

Però algunes irregularitats poden subsanar-se i només una cadena de custòdia sense cap garantia suposarà la desqualificació de la pericial practicada sobre ella, o com a mínim aquesta és la doctrina del Tribunal Suprem espanyol fins al dia d’avui (STS de 19/04/2005).

I és aquí on es pot comprovar que la Sentència d’Ortega Cano, quan parla d’un dipòsit de la mostra de sang “descontrolat” en les instal·lacions de l’Hospital Virgen Macarena de Sevilla sembla aplicar un estàndard massa elevat i descarta una prova que, en condicions normals, molts Jutges penals sí haguessin valorat com a vàlida ja que és difícil pensar que algú va substituir la mostra de sang per una altra i també és impossible exigir a entitats hospitalàries que apliquin protocols de gestió de les proves com els que s’apliquen a l’Institut Nacional de Toxicologia (Ordre JUS/1291/2010).

COM ATACAR LA CADENA DE CUSTÒDIA

Atacar des de la defensa penal la cadena de custòdia per intentar que una prova no sigui valorada pel Jutge haurà de fer-se a través de l’acreditació d’una falta de respecte i control sobre la gestió de la prova que demostri que no hi ha certesa sobre que l’objecte que arriba al judici és el mateix que es va recollir.

L’advocat penalista ha d’intentar enfocar la seva estratègia, normalment, en demostrar tres tipus de vicis de la cadena de custòdia: En primer lloc que hi ha hagut confusió, és a dir, que s’han barrejat algunes proves amb d’altres, supòsit que per exemple analitza la STS 29/09/2003. En segon lloc demostrar que hi ha una aparició sobtada d’una evidència i que, per tant, és difícil vincular-la amb l’escena del crim, com succeeix en el cas tractat a la STC 180/2002. I finalment la defensa pot al·legar l’existència de greus demores en l’entrada d’una prova en la cadena de custòdia, supòsit d’abandó de la prova fora de cap control semblant al de la Sentència d’Ortega Cano.

Una defensa diligent haurà d’impugnar la cadena de custòdia dintre dels tràmits legalment previstos per a fer-ho (com les qüestions prèvies del Judici Oral) per evitar que el Jutge penal rebutgi les pretensions de la defensa per extemporànies o contràries a la bona fe processal, sent necessari per tant l’assessorament tècnic de l’especialista en dret penal.